Generella administrativa datasystem GADS ab
Tfn:0709 107101
E-post Kontakt .

Gå till GADS startsida, där hittar ni nedladdningsbara kompletta system som ni kan testa utan kostnad!

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Med MENYX BRF får Ni en lättskött administration i föreningen. Systemet passar för både stora och små föreningar.

Bostadsrättsföreningens administration underlättas här avsevärt. Föreningens kostnader minskas också och möjliggör avgiftssänkning med 1 - 2 % i jämfört med om tjänsten köps. Framtagning och distribution av inbetalningskort blir enklare och beskrivs i handboken för MENYX BRF . Hantering av avgifter och inre fond kan med lätthet skötas här och underlättas dessutom genom koppling till MENYX REDovisning. Genom att även installera leverantörsreskontran har Ni full kontroll.

Markera önskade alternativ och tryck sedan på spara!
Bostadrättsförening med 1 fastighet
Bostadrättsförening med 2-5 fastigheter
Bostadrättsförening med 6-10 fastigheter
Bostadsrättsförening med obegränsat antal fastigheter För att Ni ska kunna genomföra val, prisberäkning och nedladdning ombeds Ni att gå till startsidan och sedan återvända hit!

Du kan dessutom enkelt lägga till redovisning och/eller leverantörsreskontra nedan. Mer omfattande möjligheter finns under huvudalternativen.


Warning: Undefined array key "test" in /web/se/www.gads.se/fellogg.php on line 14

Gå till GADS startsida