Generella administrativa datasystem GADS ab
Tfn:0709 107101
E-post Kontakt .

Gå till GADS startsida, där hittar ni nedladdningsbara kompletta system som ni kan testa utan kostnad!

Redovisningssystemet

MENYX REDovisning passar för både små och medelstora företag. Levereras med EU BAS 99 mini. Förberett för hantering av SRU-koder. Ni kan också upprätta generalbalans, testa utfallet av bokslutstransaktioner och upprätta officiellt bokslut. Redovisningen kan anvÄndas fristående eller tillsammans med andra system från GADS och kan kopplas till förekommande reskontror (kundreskontra, leverantörsreskontra, hyresreskontra). Dessutom kan likkviditetsprogrammet installeras och ger då stöd för likviditetskontroll .

OBS! Ny fristående handbok för on-line-användning eller utskrift ingår nu!

Markera önskade alternativ och tryck sedan på spara!
redovisning för ett företag
redovisning för max 5 företag
redovisning för obegrÄnsat antal företag
Likviditetskontroll tillsammans med något av ovanstående alternativ. För att Ni ska kunna genomföra val, prisberäkning och nedladdning ombeds Ni att gå till startsidan och sedan återvända hit!

Du kan dessutom enkelt lägga till redovisning och/eller leverantörsreskontra nedan. Mer omfattande möjligheter finns under huvudalternativen.


Warning: Undefined array key "test" in /web/se/www.gads.se/fellogg.php on line 14

Gå till GADS startsida