Warning: Undefined array key "first" in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 3

Warning: Undefined array key "totIncl" in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 4
BARD brev agenda register dagbok för personlig planering GADS.
Warning: Undefined variable $first in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 62

BARD, Enkla databaser med koppling till dagbok agenda tidsredovisning

Beskrivning hittar Ni i BARD

Med BARD fÅr Ni ett avancerat stöd för att löpande logga uppgifter, som kopplas till klienter eller klientärenden. Nedlagd tid kan loggas tillsammans med dagboksnoteringarna och man har därigenom underlag för fakturering och/eller rapportunderlag. Uppgifterna kan sparas utan tidsbegränsning. Dagboken är oberoende av Årsskiften och sÅ kompakt att mÅnga Års noteringar tar obetydlig plats.
Bevakning av planerade aktiviteter kan ocksÅ göras med hjälp av agendafunktionen.
Automatiskt överföring till fakturering är möjlig, antingen som ett sammandrag eller i detaljerad form , detta beskrivs i överföring frÅn BARD till FMR .
Affärssystemet för tjänsteföretag beskrivs i MENYX FMR .
Valfria sökmöjligheter Lagrade uppgifter kan enkelt Återfinnas pÅ flera valfria sätt.


Warning: include(valhuvud.inc): Failed to open stream: No such file or directory in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 112

Warning: include(): Failed opening 'valhuvud.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 112

Klientregister med fasta uppgifter för startdag, slutdag, rättshjälp, rättsskydd och klientadressuppgifter. Tidsregistrering och rapporter ingÅr. överföring till fakturering är möjlig men faktureringsprogrammet ingÅr ej.
Kontaktregister med fasta uppgifter för kontakten, ej kopplat till fakturering.
projekttregister med fasta uppgifter för uppdraget och uppdragsgivaren, kan kopplas till fakturering men faktureringsprogrammet ingÅr ej.
Warning: include(laggtill.inc): Failed to open stream: No such file or directory in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 127

Warning: include(): Failed opening 'laggtill.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /web/se/www.gads.se/bard2.php on line 127